مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی
اثر سرعت پدال زدن و مقاومت در برابر پدال زدن در محل‌های ممکنة پدال زدن بر رفتار عضله‌ها و مفصل‌های پا در دوچرخة ثابت: مطالعة پارامتریک

الهام حضرتی؛ محمود رضا آذغانی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 19-28

چکیده
  پدال زدن با دوچرخة ثابت یکی از فعالیت­های فیزیکی پرکاربرد برای تقویت عضله­ها است. عامل­های مختلفی بر عملکرد پدال زدن اثر می‌گذارند. هدف در این مطالعه، بررسی اثر تغییر سرعت پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی در برابر پدال زدن در محدودة محل­های ممکنة پدال زدن (از نظر سینماتیکی) بر فعالیت عضله­ها و نیروهای مفصلی مچ پا، زانو و ران ...  بیشتر

بیومکانیک استخوان
بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت

محمود رضا آذغانی؛ شراره کیان؛ تارا احمدی؛ حمید خبیری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 339-346

چکیده
  شکستگی استخوان بلند، یکی از شکستگی‌های شایع است که در اثر ضربه یا اعمال نیروی خارج از مرکز اتفاق‌ می‌افتد. یکی از انواع این شکستگی‌ها، شکست پروانه‌ای است. این نوع شکست، با اعمال نیروی ناگهانی یا نیروی ترکیبی به‌وجود می‌آید. تعداد خطوط شکستگی در این جراحت، بیشتر از شکستگی‌های دیگر است؛ بنابراین بررسی شرایط وقوع این شکستگی، به ...  بیشتر

پردازش تصاویر پزشکی
مقایسة تغییر ابعاد عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده

شراره کیان بستان اباد؛ محمود رضا آذغانی؛ لیلا رهنما

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 341-350

چکیده
  عضلة مولتی‌فیدوس گردنی، یکی از عضله‌های عمقی اکستنسور گردن است که اختلال در عملکرد آن در افراد مبتلا به گردن­درد گزارش‌شده ‌است. با توجه به وجود محدودیت‌ها در  ثبت الکترومایوگرافی این عضله، در سال‌های اخیر از اولتراسوند برای درک چگونگی فعالیت آن استفاده‌شده‌ است. هدف این مطالعه، ارزیابی چگونگی تغییر ابعاد این عضله در شش ...  بیشتر

مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی
ارزیابی نقش فعالیت عضلة مولتی‌فیدوس گردنی در ایجاد فعالیت‌های مختلف مفصل شانه

شراره کیان بستان آباد؛ محمود رضا آذغانی؛ لیلا رهنما

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 283-291

چکیده
  عضلة مولتی‌فیدوس گردنی یکی از عضله‌های عمقی خلفی گردن شناخته می‌شود و نقش مهمی در ایجاد پایداری گردن دارد. با مشاهدة رفتارهای مختلف این عضله برای شش فعالیت مفصل شانه در مطالعة قبلی، مدل‌سازی رفتار آن در نرم‌افزار برای ارزیابی تأثیر فعالیت آن بر انقباض‌های مفصل شانه، با ثابت بودن شرایط دیگر و به­صورت پارامتری، در مطالعة حاضر ...  بیشتر