مقاله کامل پژوهشی برهم‌کنش انسان و رایانه
مقایسة کارایی تحریک‌های بینایی مختلف برای تحقق واسط مغز-رایانه مبتنی‌بر پتانسیل برانگیختة بینایی در حالت دائمی

محسن کشتکار؛ امین مهنام؛ پگاه پولادیان

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 279-290

چکیده
  پتانسیل برانگیختة بینایی حالت دائمی (SSVEP)، به­صورت گسترده در پیاده­سازی واسط­های مغز-رایانه استفاده شده است، با این‌حال، دستیابی به محرک­های بینایی که پاسخ SSVEP مناسبی را ایجاد کنند و درعین‌حال به کمترین خستگی چشم منجر شوند، یک چالش تحقیقاتی به­روز است. در این مطالعه، شکل موج­های سینوسی، مربعی، دندان‌اره‌ای، جمع دو سینوسی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
روشی جدید برای ناحیه‌‌بندی ضایعات پوستی در تصاویر درموسکوپی: بهینه‌سازی تابع انرژی مبتنی بر راستاهای شعاعی

مرجان ایرانیان پور حقیقی؛ سید وهاب شجاع الدینی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 291-302

چکیده
  تشخیص مرز ضایعات، اولین گام در فرآیند تشخیص هوشمند ضایعات در تصاویر درموسکوپی است و به همین دلیل می‌تواند تأثیر مستقیم بر دقت و صحت مراحل بعدی بگذارد. متأسفانه، استخراج مرز ضایعات با محدودیت­هایی از قبیل وجود مرز­های نامنظم، کنتراست ضعیف در برخی نواحی و وجود آرتیفکت مواجه‌ است. هدف از این مقاله، ارائة نسخه­ای بهبود­یافته ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
ارائه نقشة حرکت بافت قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی مبتنی‌بر اطلاعات زمانی و نمایش تنک

پریسا گیفانی؛ حمید بهنام؛ مریم شجاعی فرد

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 303-313

چکیده
  در این تحقیق، با تغییر زاویة دید به مجموعه تصاویر اکوکاردیوگرافی و استفاده از اطلاعات زمانی و مفاهیم نمایش تنک، الگوریتمی کارا برای تحلیل حرکت عمومی بافت قلب در طول یک سیکل قلبی در تصاویر اکوکاردیوگرافی ارائه می­شود. در گام اول برای استفاده از اطلاعات زمانی تصاویر اکوکاردیوگرافی، سیگنال‌های زمانی گرفته‌شده از شدت روشنایی پیکسل­ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی مهندسی ورزش / بیومکانیک ورزش
ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخة کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای

عباس فرجاد پزشک؛ حیدر صادقی؛ محمد شریعت زاده؛ زهرا صفایی پور

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 315-324

چکیده
  زمینه و هدف: سفتی اندام از طریق تغییر در چرخة کشش و انقباض، می‌تواند تأثیر زیادی در بازده حرکت داشته باشد؛ با این وجود، اطلاعات کمی دربارة نقش متقابل این دو پدیده مشاهده می‌شود. هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین مکانیک مفاصل مچ پا و زانو در فازهای منفی و مثبت هاپینگ است، تا از این طریق، ارتباط بین سینتیک و سینماتیک با سفتی و عملکرد چرخة ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی مهندسی عصبی عضلانی
الگوی تحریک مبتنی‌بر شکلک -تصویری در هجی‌کنندة P-300 با صفحه شطرنجی

حسام مرادخانی؛ وحید شالچیان

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 325-337

چکیده
  هجی‌کنندة P300، یکی از رایج‌ترین واسط‌های مغز-کامپیوتر مبتنی‌بر ثبت الکتروانسفالوگرام است که توانایی‌های ارتباطی ساده‌ای را برای افراد دچار عارضه‌های شدید گفتاری یا حرکتی فراهم می‌کند، تا قادر باشند بهتر با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند. استفاده از الگوی صفحة شطرنجی معرفی‌شده توسط Townsend و همکارانش [1]، به‌جای الگوی سطری-ستونی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
بررسی شکست پروانه‌ای استخوان با کنترل میزان بار اعمالی در نرخ‌های کرنشی متفاوت

محمود رضا آذغانی؛ شراره کیان؛ تارا احمدی؛ حمید خبیری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 339-346

چکیده
  شکستگی استخوان بلند، یکی از شکستگی‌های شایع است که در اثر ضربه یا اعمال نیروی خارج از مرکز اتفاق‌ می‌افتد. یکی از انواع این شکستگی‌ها، شکست پروانه‌ای است. این نوع شکست، با اعمال نیروی ناگهانی یا نیروی ترکیبی به‌وجود می‌آید. تعداد خطوط شکستگی در این جراحت، بیشتر از شکستگی‌های دیگر است؛ بنابراین بررسی شرایط وقوع این شکستگی، به ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
شکل‌دهندة پرتو تمام‌وفقی سریع بهبود‌یافته برای مکان‌یابی فعالیت‌های کوتاه‌مدت مغزی

علیرضا طالش جفادیده؛ بابک محمدزاده اصل

دوره 10، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 347-359

چکیده
  در مکان‌یابی فعالیت مغز از روی سیگنال EEG یا MEG، روش­های مبتنی بر شکل­دهندة پرتوی وفقی کمینه واریانس، به‌دلیل رزولوشن بالا، کاربرد گسترده­ای دارند. متأسفانه، این روش­ها به‌دلیل استفاده از وارون ماتریس کوواریانس داده، اغلب زمانی که تعداد لحظات نمونه­برداری در مقایسه با تعداد گیرنده­ها کم است، با شکست مواجه می­شوند. این ...  بیشتر